Sinds de zomer van 2019 ben ik woordvoerder voor de Topsector Energie en alle TKI’s die daarbij horen. Dat betekent dat ik actief op zoek ga naar nieuws over de innovaties die de topsector stimuleert; gevraagd door journalisten maar ook op eigen initiatief.

Onze energievoorziening is aan het veranderen. Fossiele brandstoffen die we gebruiken voor warmte, elektriciteit en transport maken plaats voor hernieuwbare bronnen en de rol van decentrale energievoorziening neemt toe. Versnelling van deze energie-omslag draagt bij aan een vitale en leefbare samenleving, waarin economische groei, sociale rechtvaardigheid en een schone omgeving ervoor zorgen dat mensen graag in Nederland willen wonen en werken.

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst. We stimuleren nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame energie versnellen. Hiermee creƫren we nieuwe bedrijvigheid en versterken we de internationale concurrentiepositie.