Mediatraining

Voor wie?

Voor iedereen die voor de camera moet staan of met journalisten in contact komt.

Wat komt aan bod?

In de mediatraining ‘het woord is aan jullie’ duiken we actief het gesprek tussen woordvoerder en journalist in. De opgenomen interviews worden teruggespeeld en van commentaar voorzien. Uiteindelijk werken we toe naar de regie van de geïnterviewde; zodat uiteindelijk de door jullie gewenste quote overeind blijft staan. Wij besteden speciale aandacht aan houding en non-verbale aspecten in de communicatie. Daarbij leer je namelijk ook van elkaars interviews. Het goed leren vertellen van je verhaal is een oefening die je gebruikt bij media, maar ook daarna van pas komt bij elke presentatie, speech en borrelpitch.

Leerdoelen

In de mediatraining duiken we actief het gesprek tussen woordvoerder en journalist in. Dat doen we door te oefenen met cases uit de dagelijkse praktijk. We koersen in deze training op de volgende leerdoelen:

  • De deelnemer is toegerust om een boodschap kunt brengen die is afgestemd op de doelgroep van de media: kernachtig en to the point;
  • De deelnemer is getraind om zelf actief te sturen in interview-situaties; zij kan de kernboodschap op natuurlijke wijze in het interview positioneren en heeft handvatten gekregen om gevoelige zaken te pareren;
  • De deelnemer is zich bewust hoe ze overkomt en krijgt handvatten om haar non-verbale uitstraling qua boodschap in lijn te brengen met de inhoudelijke boodschap.

Van theorie naar jouw eigen praktijk

We starten deze training met een korte theoretische inleiding over nieuws, het spel tussen journalisten en woordvoerders. Daarbij komt natuurlijk ook de crisissituatie aan de orde, maar ook het reguliere contact met journalisten; zowel vanuit de vakwereld als in de reguliere media. Daarna gaan we aan de slag met interviews voor de camera op basis van eigen casuïstiek: het vraaggesprek. De opgenomen interviews worden teruggespeeld en van commentaar voorzien. Uiteindelijk werken we toe naar de regie van de geïnterviewde; zodat de door jullie gewenste quote overeind blijft staan. Wij besteden speciale aandacht aan houding en non-verbale aspecten in de communicatie. We sluiten af met een evaluatie, conclusies, leerpunten, en een vooruitblik naar mediamomenten.

Jezelf zijn

Goed woordvoerderschap is geen kwestie van trucjes, maar weten wat je wilt communiceren en uitgaan van je eigen sterke punten. Het is ook altijd maatwerk; omdat elke actualiteit zowel in je eigen organisatie als in de buitenwereld een andere dynamiek heeft. Jezelf zijn is altijd de beste opstelling. De doelstellingen per training staan niet los van elkaar, maar lopen in elkaar over. Elke training begint met aandacht voor ieders startsituatie: wat is mijn huidige houding ten aanzien van de media en ten aanzien van groepen die ik iets wil (of moet…?!) vertellen. We werken vanuit de casuïstiek van de dagelijkse praktijk; daarbij leren we van het verleden en bereiden we toekomstige onderwerpen voor.

Opzet mediatraining

Deze training bied ik aan in een korte (halve dag) en een lange versie (hele dag). De hele dag is met name bedoeld voor medewerkers die regelmatig daadwerkelijk met journalisten in contact staan en interviews moeten afgeven. Doordat we een dag de tijd hebben kunnen we meerdere malen in verschillende settings oefenen en aanscherpen. De halve dag is geschikt voor iedereen die meer gevoel moet krijgen bij het brengen van een korte krachtige boodschap. Deze variant is ook geschikt voor bestuurders en directeuren die minder makkelijk een hele dag vrij kunnen maken in hun agenda. Beide varianten hebben een maximum aantal deelnemers van 5 medewerkers.

Ik geef ook andere trainingen, klik hier.

 

Contact

Buiten de lijntjes is nog altijd op het papier

Contact heb ik het liefst face to face, persoonlijk… dus mail of bel me en ik kom naar je toe voor een gesprek.  Heb je haast en spoed en kun je niet wachten? Stuur dan een appje of een sms.

Geïnteresseerd in een training?