Woordvoerder Topsector Energie

Sinds de zomer van 2019 ben ik woordvoerder voor de Topsector Energie en alle TKI’s die daarbij horen. Dat betekent dat ik actief op zoek ga naar nieuws over de innovaties die de topsector stimuleert; gevraagd door journalisten maar ook op eigen initiatief. Een uitdagende klus want het onderwerp is zo in ontwikkeling dat ik elke keer weer verrast ben. Maar samenwerken met gedreven innovatoren is wel echt mijn ding. Ik hou van hun kennis en passie, hun eigenwijsheid en wil om er samen voor te gaan. Terwijl ik intern probeer om overzicht te creëren over het levende netwerk van de topsector, gaan we stap voor stap al meer naar buiten. Met name naar de vakpers, want onze doelgroep zijn en blijven de innoverende bedrijven van Nederland.

Onze energievoorziening is aan het veranderen. Fossiele brandstoffen die we gebruiken voor warmte, elektriciteit en transport maken plaats voor hernieuwbare bronnen en de rol van decentrale energievoorziening neemt toe. Versnelling van deze energie-omslag draagt bij aan een vitale en leefbare samenleving, waarin economische groei, sociale rechtvaardigheid en een schone omgeving ervoor zorgen dat mensen graag in Nederland willen wonen en werken.

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst. We stimuleren nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame energie versnellen. Hiermee creëren we nieuwe bedrijvigheid en versterken we de internationale concurrentiepositie.

Meer lees je op www.topsectorenergie.nl 

Contact

Buiten de lijntjes is nog altijd op het papier

Contact heb ik het liefst face to face, persoonlijk… dus mail of bel me en ik kom naar je toe voor een gesprek.  Heb je haast en spoed en kun je niet wachten? Stuur dan een appje of een sms.