PR & Mediabegeleiding voor DivestInvest

Een groep van 22 vermogende Nederlanders heeft besloten om al hun persoonlijk vermogen weg te halen uit de top 200 olie-, gas- en kolenbedrijven. In totaal gaat het om een persoonlijk vermogen van ongeveer 200 miljoen euro. De ‘pledgers’ beloven om binnen nu en drie tot vijf jaar al hun investeringen weg te halen uit de fossiele industrie. Ze geven daarmee een duidelijk signaal af dat zij niet willen dat hun vermogen bijdraagt aan het veroorzaken van desastreuze klimaatverandering.

Met het ondertekenen van de pledge sluiten de Nederlanders zich aan bij de wereldwijde DivestInvest-beweging die al ruim 8 biljoen dollar aan vermogen uit fossiel haalde. Dat is bijna 10x zoveel als het hele BNP van Nederland. Als koplopers van de Nederlandse beweging laten de pledgers zien dat daadkrachtige actie nodig is om een leefbaar klimaat binnen bereik te houden. De pledgers vormen het Nederlandse DivestInvest netwerk dat gesteund wordt door Both ENDS, Fossielvrij NL en Stichting DOEN.

PR & Media-begeleiding

De initiatiefnemers vragen mij hen te begeleiden bij de PR over de ondertekening van deze pledge. Uitdagend hierbij is dat een groot deel van de ondertekenaars niet in de openbaarheid wil en dat dit speelt in de week van de provinciale verkiezingen. In de week zelf zijn er bovendien nog twee aanslagen (NieuwZeeland en Utrecht) die veel aandacht in de media krijgen. Ik vertaal het geheel naar een plan van aanpak voor de mediabenadering en een eerste concept persbericht. We krijgen zelfs een tweetal quotes van internationale voormannen van de DivestInvest movement.

Ondertussen staan vier van de pledgers op die wel hun verhaal willen doen. We kiezen FD als meest wenselijke platform en spreken met de journalist af dat we het artikel een paar dagen uitstellen als het wat rustiger is in de pers. Ik bereid het interview voor, begeleid de sprekers en zorg dat de pers die daarna komt ook een spreker krijgen die zijn verhaal kan vertellen. Uiteindelijk krijgt het onderwerp aandacht in FD, AD, Trouw, RTLZ, Quote en wordt er flink over getwitterd. De toon is overwegend positief en ondersteunend aan het initiatief.

Contact

Buiten de lijntjes is nog altijd op het papier

Contact heb ik het liefst face to face, persoonlijk… dus mail of bel me en ik kom naar je toe voor een gesprek.  Heb je haast en spoed en kun je niet wachten? Stuur dan een appje of een sms.

Geïnteresseerd in een training?