PR & mediabegeleiding voor de gedragscode Zon op Land

Holland Solar heeft, als brancheorganisatie voor de zonnesector, een belangrijke hobbel genomen. Zonneweides ontwikkelen gaat niet zonder heel veel gesprek. Het is een nieuwe vorm van landgebruik, waar we allemaal aan moeten wennen. Meestal worden ze goed ingepast, maar soms gaat het ook mis. En natuurlijk heb je als omwonende zorgen en vragen als ineens je uitzicht veranderd, zelfs als je heel erg pro groene energie bent. De ontwikkeling van zonneweides in Nederland gaat hard. Iedereen moet bijbenen en het is nieuw. Dat maakt het een superinteressant voor mij; ik hou van onderwerpen waarbij er nog geen gebaand pad is, waarbij het samen zoeken is naar de juiste tone of voice en de beste aanpak.

Hollands Solar vraagt mij eind oktober 2019 om te helpen bij de perspresentatie van de gedragscode zon op land. Ik regel de persuitnodiging, het persbericht en stem deze documenten af tussen de negen participanten. Door actief specifieke journalisten te benaderen berichtten vele media over het onderwerp, zoals AD, Trouw, NOS, ANP, regionale pers en natuurlijk de vakpers zoals Groene Ruimte, Energeia en Solar Magazine.

Het blijkt een unieke deal tussen negen partijen die allemaal ‘iets’ vinden van zonneweides. Want waar natuurorganisaties tot nu toe huiverig waren gaan ze nu akkoord, evenals de omwonenden. Op 13 november ondertekenen vertegenwoordigers van Hollands Solar, de vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming de gedragscode. De gedragscode zegt dat er goed

Met de code erkennen de organisaties dat zon op land nodig is voor het halen van de doelen van de energietransitie. Daarvoor zullen leden van Holland Solar wel de volgende principes hanteren:

  1. Betrekken van omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid financieel te participeren.
  2. Door een goede locatiekeuze en vormgeving meerwaarde bieden aan de omgeving: de natuur ter plekke zal erop vooruit moeten gaan; omwonenden zullen mee kunnen profiteren.
  3. Zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na de levensduur van het zonnepark; zowel planologisch als fysiek (geen afval, vervuiling; goede bodemkwaliteit).

Meer over de gedragscode lees je op de website van Holland Solar.

Contact

Buiten de lijntjes is nog altijd op het papier

Contact heb ik het liefst face to face, persoonlijk… dus mail of bel me en ik kom naar je toe voor een gesprek. Want alleen als we elkaar spreken weten we of het wat wordt. Als ik niet opneem, geen paniek. Ik laat binnen 24u wat van me horen. Heb je haast en spoed en kun je niet wachten? Stuur dan een appje of een sms.