Workshop bestuurdersconferentie waterschappen

Unie van Waterschappen organiseert eind van de zomer 2017 een tweedaagse ledenbijeenkomst. Op de agenda staat de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. Het doel van de bijeenkomst is om leden te inspireren om de investeringsagenda op te pakken in de regio en een gezamenlijk beeld te ontwikkelen voor de kansen, (on)mogelijkheden en handelingsperspectieven. De investeringsagenda richt zich op drie kernonderwerpen: de energietransitie, de circulaire economie en klimaatadaptatie. Behalve inhoud is het verhaal hierover goed kunnen vertellen minstens zo belangrijk.

Mijn opdracht is om de bestuurders in een korte sessie te laten proeven aan de dilemma’s die daarbij komen kijken. Maar ik heb maar 3 x 45 minuten en ruim 60 bestuurders die elk 1 ronde moeten doen. Inhoudelijk gaat het over vragen als; Hoe ga je als bestuurder om met de thema’s uit de investeringsagenda en je mandaat? Hoe stel je je op richting collega-overheden? En hoe kun je participatie inrichten? Daarbij staat de tweebenige democratie centraal: welke rol heb je als volksvertegenwoordiger en hoe zet je dat in bij participatie? Er is te weinig tijd is om heel erg de diepte in te gaan op deze doelen. Daarom werken we in een speeddateconcept met drie fictieve cases die ter plekke plenair worden uitgeworsteld met trainingsacteurs. Een uitdaging om zo’n concept te verzinnen maar waarbij uiteindelijk de reacties zeer positief zijn en alle verschillende aspecten van deze dilemma’s heel kort worden aangestipt.

Een hele bijzondere sessie met een mooie uitkomst. In 2018 mogen we op herhaling bij de Bestuurdersconferentie, deze keer over de verkiezingen. 

Contact

Buiten de lijntjes is nog altijd op het papier

Contact heb ik het liefst face to face, persoonlijk… dus mail of bel me en ik kom naar je toe voor een gesprek.  Heb je haast en spoed en kun je niet wachten? Stuur dan een appje of een sms.