Woordvoerder NVvR

Sinds medio 2019 ben ik contactpersoon voor media voor de NVvR. Dat betekent dat journalisten met mij contact op kunnen nemen als ze vragen hebben voor de NVvR en haar boegbeelden. Nathalie van Waterschoot is rechter en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Zij is het boegbeeld van de NVvR en geeft interviews over de verenigingsbrede onderwerpen en de rechterlijke macht. Rickert Ahling is vice-voorzitter van de vereniging. Als officier van justitie richt hij zich vooral op de onderwerpen die daarop van toepassing zijn.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de onafhankelijke beroepsvereniging en vakbond van rechters en officieren van justitie in Nederland. Als beroepsorganisatie bewaakt en bevordert de NVvR de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de rechtspleging en het vertrouwen in de rechtspraak. Ook richt de NVvR zich op de (praktische) gevolgen van de invoering van (nieuwe) regelgeving. De NVvR adviseert de Minister van Justitie en maakt daarbij actief gebruik van de deskundigheid van haar leden. De NVvR is daarmee de schakel tussen de professionals op de werkvloer en de werk- en wetgever. Als onafhankelijke vereniging van rechters en officieren van justitie kan zij deze rol met gezag vervullen.

Meer op www.nvvr.org

Contact

Buiten de lijntjes is nog altijd op het papier

Contact heb ik het liefst face to face, persoonlijk… dus mail of bel me en ik kom naar je toe voor een gesprek.  Heb je haast en spoed en kun je niet wachten? Stuur dan een appje of een sms.

Geïnteresseerd in een training?