Voorzitter Raad van Advies KEK

KEK is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties die werkt aan klimaat- en energievraagstukken: zij vertegenwoordigen de uitvoerders van dit Klimaatakkoord. Wij geloven in de kracht van jonge professionals om vernieuwing te brengen in het huidige systeem. Daarom vormen we een cross-sectoraal netwerk. We werken in de sectoren elektriciteit, landbouw, mobiliteit, bouw, industrie en zakelijke dienstverlening. KEK is een idee van begin 2018 en binnen enkele maanden waren er honderden geïnteresseerden en schoven ze aan bij de klimaattafels van het kabinet. Wat een prestatie. 

Voor KEK heb ik de eer om anderhalf jaar lang de voorzitter te mogen zijn van de Raad van Advies (onbezoldigd). Klimaat als onderwerp vind ik ongelooflijk interessant omdat er nogal wat tegenstrijdige belangen in elkaar verstrengeld zijn. Mijn hele leven lang al begeleid ik jonge professionals, met name als ze de ambitie hebben om de wereld mooier en beter achter te laten dan dat we hem vonden. En dat je bereid bent om jezelf tussen de heersende machtsstructuren te worstelen. Daarom spreekt KEK mij aan. We leven in een sterk veranderende wereld waarin ook van de grote mensen wordt verwacht eindeloos te blijven verwonderen, leren en zoeken naar een nieuw pad. Een nieuw pad waarbij alleen het experiment gaat werken, en niet de kennis of de overtuiging dat nu nog steeds werkt wat vroeger werkte.

Meer lees je op www.klimaatenergiekoepel.nl

Contact

Buiten de lijntjes is nog altijd op het papier

Contact heb ik het liefst face to face, persoonlijk… dus mail of bel me en ik kom naar je toe voor een gesprek.  Heb je haast en spoed en kun je niet wachten? Stuur dan een appje of een sms.

Geïnteresseerd in een training?