Adviseur communicatie voor mijn eigen gemeente

Sinds maart 2019 mag ik voor mijn eigen gemeente (Alphen aan den Rijn) werken. Los van het feit dat ik het heerlijk vind om op de fiets naar mijn werk te gaan, is het ook erg fijn om te mogen bijdragen aan ‘mijn eigen achtertuin’. Dat je bij de gemeente je rijbewijs haalt, een melding maakt over een schuine stoeptegel en dat er plannen worden gesmeed door politici en ambtenaren om ons leven prettiger, beter, mooier te maken; dat wist ik wel. Maar dat je als inwoner ook heel veel mag meepraten, dat de gemeente je helpt om jouw initiatief van de grond te krijgen of dat je zelf voor een heleboel zaken subsidies kunt krijgen; dat wist ik niet. Misschien ook wel niet lang genoeg over nagedacht, want natuurlijk beweeg je als gemeente mee met de samenleving. En als mensen mondiger worden, zelf aan de slag willen gaan voor de buurt of wijk waar ze in wonen, dan help je ze – natuurlijk.

Als communicatieadviseur werk ik aan verschillende opdrachten. Zo is Alphen aan den Rijn op 18 maart 2020 de gastheer voor de landelijke viering van de Boomfeestdag. Ik mag helpen met de communicatie en PR rondom dit evenement.

Daarnaast zit ik in het communicatieteam voor bij de bestuursopdrachten democratisch akkoord en doorontwikkeling gebiedsgericht werken. Het democratisch akkoord is het fundament onder het coalitieakkoord “Groene Stad met lef”. Het akkoord heeft tot doel inwoners vaker een stem te geven (zeggenschap) bij de acties die er gebeuren in / voor hun wijk of dorp. De gemeente gaat aan de slag met nieuwe vormen van democratie op wijk- en dorpsniveau. Door de betrokkenheid van inwoners kunnen en leren we als lokale overheid beter inspelen op de veranderende samenleving.

Vijf jaar geleden is de gemeente gestart met een nieuwe vorm van gebiedsgericht werken met gebiedsadviseurs. Die hebben in die jaren een indrukwekkend netwerk opgebouwd en veel initiatieven geholpen. Daarbij draait het om maatwerk per dorp of wijk en samenwerken met de inwoners. Ook politiek wordt dit als een succesvolle werkwijze gezien. Dat heeft ertoe geleid dat in het coalitieakkoord is afgesproken om het gebiedsgericht werken verder te uit te werken en te implementeren in de hele organisatie (bestuursopdracht doorontwikkeling gebiedsgericht werken).

Contact

Buiten de lijntjes is nog altijd op het papier

Contact heb ik het liefst face to face, persoonlijk… dus mail of bel me en ik kom naar je toe voor een gesprek. Want alleen als we elkaar spreken weten we of het wat wordt. Als ik niet opneem, geen paniek. Ik laat binnen 24u wat van me horen. Heb je haast en spoed en kun je niet wachten? Stuur dan een appje of een sms.