Communicatie-strategie Jeugdzorg

Via mijn collega’s van Van der Hilst Communicatie word ik gekoppeld aan SJSJ; een jeugdzorg-stichting in het zuiden van het land. Samen met hun jongeren hebben ze een pracht van een nieuwe organisatievisie gemaakt. De zoektocht is nu nog naar de bril, een houvast voor de communicatie; zowel corporate als op vestigingsniveau. 

Bij de eerste gesprekken bleek al snel dat er veel materiaal beschikbaar was en dat er al vele gespreksrondes zijn geweest. Die hebben bovendien geleid tot een visie, missie, motto, kernwaarden en gedragsregels. De volgende stap is de vertaling hiervan naar een concrete communicatiestrategie die de medewerkers richting geeft bij het maken van keuzes en efficiënte inzet van middelen. Daarnaast is er een concrete wens om de naam van SJSJ te wijzigen, meer van deze tijd te laten zijn waarin bovendien de associaties met het Katholieke verleden worden losgelaten. Ook hierover is al flink nagedacht maar dé naam is er nog niet.

In een gezamenlijke intake met management en communicatieafdeling hebben we uitgebreid gebrainstormd over aanleiding, usp’s en uitdagingen waar de organisatie voor staat. En er lag zoveel informatie; mijn vingers jeukten om zelf aan de slag te gaan. Dus in plaats van samen eindeloos doorpraten heb ik alle beschikbare informatie samengebracht in een concept communicatiestrategie. Dat gaf concrete handen en voeten aan de discussies die daarna volgden. Waarbij we écht konden doorpraten over de beloften uit de visie en hoe je dat in je dagelijkse communicatie vorm geeft. In een sessie op locatie, waarbij ik bovendien ‘achter de deuren’ van de jeugdzorg mocht kijken, hebben we dit tot in detail doorgeakkerd. De tweede versie is daarna nog een keer online rondgegaan en dat leidde tot een strategie waarmee men verder kon.

Contact

Buiten de lijntjes is nog altijd op het papier

Contact heb ik het liefst face to face, persoonlijk… dus mail of bel me en ik kom naar je toe voor een gesprek. Want alleen als we elkaar spreken weten we of het wat wordt. Als ik niet opneem, geen paniek. Ik laat binnen 24u wat van me horen. Heb je haast en spoed en kun je niet wachten? Stuur dan een appje of een sms.