Als groen meisje hou ik erg van duurzame groene energie. Als planoloog kijk ik naar het Nederlands landschap als een voortdurende veranderende puzzel waarin elke vierkante meter vier keer is bestemd en iedereen wat anders wil. Als communicatiespecialist intrigeert het me met hoeveel mensen polderen en conclaven om dit landschap continu te laten ontwikkelen. Een wereld vol jargon, van obstakelvrij tot functieveranderingen, van landschapsstructuren tot inrichtingsplannen.

De jongste en nieuwste ‘landschapsfunctie’ is de zonneweide. Waar je als boer vroeger misschien mais of aardappelen teelde, kun je nu ook zon telen. Maar dat doe je niet alleen; dat vraagt flinke investeringen. Om onze doelstellingen wereldwijd, en in Nederland, te halen moeten we een sprong maken met de investeringen in duurzame groene energie; waar we kunnen.

Zonneweides zijn nog relatief nieuw in Nederland. En dat is wennen voor al de betrokkenen; van de gemeente die nog middenin een beleidsproces zit over wat wel en niet mag, tot de bewoners wiens uitzicht ineens veranderen gaat en de landeigenaar die de komende dertig jaar geen aardappels meer kan telen op de grond. Tegelijkertijd is de zonneweide -mits goed aangelegd- een plek waar het insectenleven en de grondbroedende vogels meer kansen krijgen dan op een gemiddeld vol-productieakker. Kansen te over dus!

Voor de projectontwikkelaar Chint Solar/Astronery en voor het adviesbureau Eelerwoude begeleid ik sinds 2018 als strategisch communicatieadviseur de ontwikkeling van diverse zonneweides en help ik met mediacontacten. Van de tone of voice bij de brieven aan bewoners, tot de feestelijke opening van de zonneweide en alles wat ertussen zit. Zo openden we in februari 2018 de zonneweide in Veendam en maakte ik de website www.chintsolar.nl voor de Nederlandse activiteiten van Chint Solar/ Astronergy.