To leak or not to leak; that’s the question

Het nieuwe kabinet gaat blijkbaar over lekken, want dat woord overheerst in de inleiding van de persconferentie van het regeerakkoord. Zalm zegt zelfs in zijn dat de ethische concepttekst (één van de eerste stukken die lekte) niet bewust gelekt is. Jaja… dus we hebben een lekker vet controversieel onderwerp en iemand laat dat slingeren in de trein???…